Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.
2. Głównym celem badania jest dokonanie oceny możliwego zakresu zastosowania i sposobu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.
3. W ramach badania opracowane zostaną następujące produkty:
a) Raport metodologiczny (obejmujący I i II etap badania).
b) Raport cząstkowy (dotyczący I etapu badania) oraz raport końcowy.
c) Prezentacje multimedialne (dotyczące I i II etapu badania).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się