Dostawę obłożeń, fartuchów sterylnych i niesterylnych oraz pozostałych wyrobów medycznych z włókniny i folii, maski z filtrem FFP3 i FFP2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego obłożeń, fartuchów i wyrobów z włókniny i folii. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1. Zestawy do zabiegów wysokiego ryzyka
Zadanie nr 2. Obłożenia do angiografii
Zadanie nr 3. Zestaw uniwersalny
Zadanie nr 4. Obłożenia chirurgiczne 1
Zadanie nr 5. Obłożenia chirurgiczne 2
Zadanie nr 6. Fartuchy jednorazowego użytku
Zadanie nr 7. Ubrania chirurgiczne
Zadanie nr 8. Wyroby medyczne z włókniny i folii
Zadanie nr 9. Maski chirurgiczne na gumki
Zadanie nr 10. Fartuchy foliowe z długimi rękawam
Zadanie nr 11. Fartuchy foliowe z otworem na kciuk
Zadanie nr 12. Ochraniacze na obuwie
Zadanie nr 13. Fartuchy włókninowe podfoliowane
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy.
2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku asortymentu wymienionego jako medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.) oraz być zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 30
Olsztyn 10-082
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn 10-082
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się