„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Pątnów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Pątnów oraz wyposażenie ich w pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres usługi obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie punktu w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Ponadto zakres usługi obejmuje obsługę systemu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Pątnów zgodnie z harmonogramem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pątnów
Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się