Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Leszczyńskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Leszczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części, tj.
Dla Części zamówienia nr 1
1.1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
1.2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
1.3. ubezpieczenie OC,
1.4. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
Dla Części zamówienia nr 2
1.5. ubezpieczenia komunikacyjne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk podstawowych określony został
w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7, pkt I - IV SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk dodatkowych określony został
w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7, pkt V SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się