Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, które będzie obejmowało modernizację i rozbudowę budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74 oraz zakup sprzętu i wyposażenia, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.)

» Opis zapytania

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu, tj: a) Pakiet 1 (Zadanie 1 – Zadanie 4). Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne; b) Pakiet 2 (Zadanie 5 - Zadanie 10). Mosty medyczne, oprawy nadłóżkowe w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, które będzie obejmowało modernizację i rozbudowę budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74 oraz zakup sprzętu i wyposażenia, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.). Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ (opis, wytyczne) oraz Załącznik nr 2.6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się