Dostawa książek na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 2a - 2f. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i/lub2f do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych w załącznikach 2a-2f. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się