Sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: CPV 33711610-6 szampony, CPV 33711710-7 szczoteczki do zębów, CPV 33711720-0 pasta do zębów, CPV 33711810-8 kremy do golenia, CPV 33711900-6 mydło, CPV 33721200-2 maszynki do golenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Towar będzie dostarczany do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.