Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uwr

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Zamówienie obejmuje dostawę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. Nr 5 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Joliot - Curie 15
Wrocław 50-383
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot - Curie 15
Wrocław 50-383
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się