Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

» Opis zapytania

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware do dnia 31 grudnia 2021 r., dla produktów będących w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wspólna 2
Warszawa 00-926
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa 00-926
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się