Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C-69

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C-69.
W ramach zamówienia przewiduje się dostawę:
- 200 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C-69, dostarczanej partiami w miarę potrzeb Zamawiającego, przeznaczonej do podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Dostawy sukcesywne zgodnie ze zgłoszeniem przez Zamawiającego na 48 godzin wcześniej. Zamawiający posiada podgrzewany zbiornik na emulsję o pojemności 30 m3 wyposażony w pompę do emulsji.
Dostawa obejmuje zakup i dowóz w/w emulsji na bazę materiałową w Cycowie, ul. Rolnicza 3.
Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca będzie uwzględniał wszystkie koszty związane z zakupem, transportem.
Rozładunek emulsji będzie możliwy tylko w godzinach od 6:00 do 14:00.
Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe dla emulsji oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę lub normie europejskiej PN-EN 13808:2013 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Gmina Cyców
ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się