Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 6,
ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu
II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej:
a) przedmiary robót (ma charakter pomocniczy i nie służy do wyliczenia ceny ofertowej), /- stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji
b) opis robót – wyciąg z dokumentacji, audyt energetyczny budynku - stanowiące Załącznik nr 1 do specyfikacji
c) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej „STWiORB”),
- stanowiącej Załącznik nr 1 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się