Termomodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Gdyni przy ul. Krzemowej 4 w formule "zaprojektuj i wybuduj".

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: a) Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z termomodernizacją dachu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Gdyni, ul. Krzemowa 4. W zakresie termomodernizacji przewidziano: - ocieplenie dachu hali garażowej z zapleczem o pow. ok. 1100 m2 wraz z pokryciem dachowym, - wymianę świetlików dachowych w ilości 4 szt., - wymiana rynien i rur spustowych, - wymianę obróbek blacharskich dachu. Modernizowane przegrody powinny spełniać wymagania odporności ogniowej izolacyjności termicznej obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) b) Budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią nośność dachu w przypadku montaż instalacji fotowoltaicznej złożonej z 95 szt. modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Konstrukcję należy wykonać tak, aby przyszły montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymagał ingerencji w poszycie dachowe. c) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po przeprowadzonej termomodernizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015r. poz. 326 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Władysława IV 12/14
Gdynia 81-353
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
ul. Władysława IV 12/14
Gdynia 81-353
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się