NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO PRZY UŻYCIU EMULSJI I GRYSÓW

» Opis zapytania

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Ząbkowickiego remonterem przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość wbudowanej mieszanki szacunkowo - 1200 ton, lecz nie więcej jak do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się