ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW NR 2

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w asortymencie
i szacunkowej ilości określonych w formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia zgodnie z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 – Produkty farmaceutyczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kielecka 1-3
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się