Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz
z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy (Załączniku nr 4 do SIWZ).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się