Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynków penitencjarnych BP3 i BP4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Stargardzie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:
a) budowę budynku penitencjarnego BP3 wraz z wyodrębnionymi pomieszczeniami magazynowymi, kantyną z salami widzeń, kaplicą, ambulatorium, placami spacerowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
b) budowę budynku penitencjarnego BP4 z boiskiem wielofunkcyjnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiający posiada dokumentację projektową budynków penitencjarnych w wersji papierowej i formacie .pdf wybudowanych w latach 2019-2020 na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie.
Zagospodarowanie terenu zawierające projektowane obiekty powinno umożliwiać skomunikowanie ich z istniejącymi już budynkami penitencjarnymi oraz pozostałym terenem jednostki przeznaczonym do dalszych inwestycji.

Na wszystkie zaprojektowane obiekty budowlane należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, dokonał wizji lokalnej, aby móc szczegółowo zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 91 576 31 60, 91 576 31 12 lub 91 576 31 17.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Żołnierza 42
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny w Stargardzie
Al. Żołnierza 42
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się