Dostawa materiałów ogólnobudowlanych - lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogólnobudowlanych do lokalizacji ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań (części).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A do SIWZ dla zadania nr 1-5

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się