„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia. Zakres robót obejmuje prace branży sanitarnej i elektrycznej, tj.:
− wymiana przepustnic międzykołnierzowych na przepustnice z napędami elektrycznymi,
− montaż armatury pomiarowej (wodomierze na SUW i w studniach głębinowych),
− wymiana rurociągów instalacji technologicznej z PVC-U klejonego,
− montaż agregatu sprężarkowego (dmuchawy bocznokanałowej) z wykonaniem rurociągu sprężonego powietrza do płukania filtrów powietrzem,
− wymiana rur wznośnych w studniach głębinowych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz wykonania nowych głowic studni głębinowych,
− wymiana pompy głębinowej wraz z wymianą rur wznośnych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz wykonania nowej głowicy studni głębinowej,
− montaż lampy UV do dezynfekcji wody tłoczonej do sieci wodociągowej,
− montaż agregatu prądotwórczego,
− wymiana rozdzielnic elektrycznych, z wymianą niezbędnego okablowania,
− wykonanie monitoringu i wizualizacji pracy SUW,
− płukanie i dezynfekcja zrealizowanych przewodów,
− wykonanie badań bakteriologicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 7
Koźminek 62-840
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Koźminek
ul. Kościuszki 7
Koźminek 62-840
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się