„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Gubinie (dz. 187/48) wraz z doprowadzeniem mediów (dz. 187/47), wykonaniem wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telefonicznymi i światłowodowymi z wykończeniem „pod klucz”, a także zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, stanowiącego własność Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.Zamówienie obejmuje kompleksową realizację budynku zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zakres robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych obejmuje zarówno prace przy wznoszeniu budynku, jak i przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wykonaniu przyłączy mediów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Niecała 2G
Zielona Góra 65-246
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Niecała 2G
Zielona Góra 65-246
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się