Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w latach 2021- 2022 z podziałem na 5 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w latach 2021- 2022 z podziałem na 5 części.

2. Zamówienie podzielono na pięć części:

2.1 Część I zamówienia obejmuję dostawę części dla pojazdów będących w posiadaniu RDW Inowrocław:
1) Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2008, nr VIN TMBAA25J183164706,
2) Samochód osobowy marki SKODA CITIGO, pojemność silnika 1.0, rok produkcji 2013, nr VIN TMBZZZAAZED613485,
3) Samochód osobowy marki SKODA CITIGO, pojemność silnika 1.0, rok produkcji 2013, nr VIN TMBZZZAAZED604789,
4) Samochód osobowy marki FORD COUVER, pojemność silnika 1.5, rok produkcji 2020,
5) Samochód osobowy marki FIAT PANDA , pojemność silnika 1,2, rok produkcji 2012, nr VIN ZFA16900004099060,
6) Samochód dostawczy marki Lublin, pojemność silnika 2,4, rok produkcji 2000,
nr VIN SUL332422Y0068134,
7) Samochód marki FORD TRANSIT, pojemność silnika 2,0, rok produkcji 2020,

8) Samochód dostawczy marki LUBLIN 3, pojemność silnika 2,4, rok produkcji 2006; nr VIN SUL352447600802181,
9) Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2009,
10) Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2008,

2.2 Część II zamówienia obejmuję dostawę części dla nw. sprzętów będących w posiadaniu RDW Inowrocław:
1) Kosa spalinowa – kosa marki Stihl – (FS-200 i FS-450 OLEO MASTER 755)
2) Podkrzesywarka marki Stihl
3) Pilarka spalinowa –marki Stihl (MS 250, MS440, MS 180)
4) Zagęszczarka płytowa SILNIK HONDA, rok produkcji 2007
5) Zagęszczarka płytowa typ SUBARU VP 1340 rok produkcji 2007
6) Agregat prądotwórczy marki Fogo F 7001 rok produkcji 2005
7) Agregat prądotwórczy marki VANGUARD SILNIK HONDA rok prod.2005
8) Wiertnica glebowa BT 360, rok produkcji 2005,
9) Piła do ciecia asfaltu STIHL TS 700 rok prod.2008
10) Glebogryzarka TEXAS HOBBY 500 rok prod.2007
11) Opryskiwacz ręczny SOLO 433 rok prod. 2010
12) Nożyce do żywopłotu STIHL KM 85 R rok prod. 2008
13) Pompa wody silnik HONDA rok prod.2005
14) Kosiarka AL-CO 51B CLASSIC rok prod.2010
15) Dmuchawa STIHL SH 862.3 Część III zamówienia obejmuję dostawę części dla pojazdów będących w posiadaniu RDW Włocławek:

1) Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny CW 32627,
2) Samochód osobowy marki OPEL ASTRA, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2009, nr rejestracyjny CB 0124R
3) Samochód osobowy marki FIAT PANDA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2012, numer rejestracyjny CW 71764;
4) Samochód osobowy marki CITROEN NEMO, pojemność silnika 1.4, rok produkcji 2009, numer rejestracyjny CW 55165;
5) Samochód osobowy marki SKODA CITIGO, pojemność silnika 1.0, rok produkcji 2013, numer rejestracyjny CB 885AU;
6) Samochód dostawczy marki Lublin3, pojemność silnika 2,5, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny CW 27820;
7) Samochód ciężarowy marki Citroen Jumper, pojemność silnika 2,2, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CW 44396.
8) Samochód ciężarowy marki Citroen Jumper, pojemność silnika 2,2, rok produkcji 2008 numer rejestracyjny CW 48039;
9) Samochód van marki Dacia Duster, pojemność silnika 1,5, rok produkcji 2017, numer rejestracyjny CW 149C;
10) Samochód ciężarowy VW Caravelle, pojemność silnika 2,5, rok produkcji 2006, numer rejestracyjny CB 951 HR;
11) Rębak do gałęzi marki Skorpion 120 - SD, rok produkcji 2004, numer rejestracyjny CW 90921
12) Rębak do gałęzi marki Skorpion 120 SD, rok produkcji 2004, numer rejestracyjny CW 93604
13) Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2001, numer rejestracyjny
CW 90197
14) Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2006, numer rejestracyjny
CW 91528
15) Przyczepa lekka marki Wiola, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CW 91627
16) Koparka kołowa K-406A, rok produkcji 1987
17) Pług wirnikowy ZIŁ 157, rok produkcji 1965,

2.4 Część zamówienia nr IV zamówienia obejmuję dostawę części dla nw. sprzętów będących w posiadaniu RDW Włocławek
1) Kosa spalinowa – kosa marki Stihl – szt. 6 (FS-240 i FS-450)
2) Podkrzesywarka marki Stihl – szt. 6
3) Pilarka spalinowa –marki Stihl – szt. 4
4) Pilarka spalinowa – marki Husqvarna – szt. 2
5) Zagęszczarka płytowa VP 1340R, - szt. 1, rok produkcji 2008
6) Zagęszczarka płytowa typ ZGS - 12 rok produkcji 1999
7) Agregat prądotwórczy marki Fogo rok produkcji 2012, szt. 2
8) Wiertnica glebowa BT 360, rok produkcji 2005, szt. 1


2.5 Część zamówienia nr V obejmuję dostawę części dla osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” będącego w posiadaniu RDW Włocławek

3. Szczegółowy zakres zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – Kosztorys ofertowy do SIWZ i w załączniku nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Przewidywane ilości asortymentu określone w załącznikach do SIWZ nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwot:
dla części I – 61 500,00 zł brutto;
dla części II – 24 600,00 zł brutto,
dla części III –86 100,00 zł brutto
dla części IV – 34 400,00 zł brutto
dla części V -73 800,00 zł brutto
i do tej kwoty będzie realizowane zamówienie, nie dotyczy prawa opcji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez Wykonawcę ceny.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego.
5.1 Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2022 r.
5.2 Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może
się zwiększyć max. do 20%.
5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym.
5.4 Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.
5.5 Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem.
5.6 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się