Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021- III postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac zakresu zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie wynikające z załącznika nr 1B do SIWZ. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B do SIWZ.
4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały opisane w załączniku nr 1B do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Niekłańska 15
Stąporków 26-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15
Stąporków 26-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się