ODBIERANIE ODADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA RADZYŃ PODLASKI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
2) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Radzyń Podlaski, w tym Punktu Wymiany Rzeczy Używanych;
3) transport odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w PSZOK do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki Sp. z o.o. zwaną dalej Instalacją Komunalną oraz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się