Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego

» Opis zapytania

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego, zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 00:00


» Lokalizacja

ul. Nadwiślańska 213
Józefów k/Otwocka 05-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Nadwiślańska 213
Józefów k/Otwocka 05-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się