Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2, w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2 w celu przeniesienia istniejących technologii do budynku nr 1 znajdującym się na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zadania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia opisane są w pkt II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się