Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie parku „BAJKA” w Błoniu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony osób i mieniana teranie parku „Bajka” przy ul. Norwida o łącznej powierzchni 27 715 m 2 . Park „Bajka” to Strefa Rekreacji i Turystyki, mieści się na ogrodzonym terenie, od północy teren graniczy z Miejskim Centrum Kultury, od wschodu z Al. C.K. Norwida , od zachodu z terenem należącym do parafii Świętej Trójcy, a od południa z rzeką Rokitnicą.
Szczegółowy zakres wykonania usługi, wytyczne i wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy zawarte są w: - załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji (opis wykonania usługi), - we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Gmina Błonie
Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się