Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przy:
1) ciągu ściekowym,
2) ciągu osadowym,
3) budynku socjalnym – roboty modernizacyjno-remontowe,
4) budynku technologicznym,
5) drogach i placach,
6) ogrodzeniach,
7) modernizacji reaktora cmm-400,
8) modernizacji reaktora cmm-300,
9) poletkach osadowych,
10) instalacjach elektrycznych i AKPiA.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni.
Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania kluczowych elementów przedmiotu zamówienia przez Generalnego Wykonawcę tj.: ciąg ściekowy, ciąg osadowy, modernizacja reaktora cmm-400 i modernizacja reaktora cmm-300. W/w elementy nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Głogowska 3
Grębocice 59-150
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
Grębocice 59-150
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się