Roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie wraz z odprowadzeniem wód deszczowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie – os. Nowe Miasto. W ramach zadania należy wykonać utwardzenia terenu o szerokości około 11m oraz długości około 71,5m ograniczonego krawężnikiem drogowym 15x30cm oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego przedmiotowy teren utwardzony. Na całej długości utwardzenia należy wykonać chodnik o szerokości 1,5m, który będzie łączył się z istniejącym chodnikiem przy ul. Pelczara. Planowane utwardzenie posiadało będzie dojazd z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z ul. Pelczara. W ramach zadania należy wykonać również ogrodzenie (dł.12 mb) od strony północnej wraz z furtką (szer.1,5m) i bramą wjazdową (szer. 5m).

Roboty budowlane ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Szkolno - Przedszkolnego wymagać będą prowadzenia robót w sposób nie zakłócający funkcjonowania wyżej wymienionego obiektu, oraz umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Użytkownika przez cały okres prowadzenia robót.

Zamawiający zaleca złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w programie „Oferent” (dostępnym na stronie internetowej http://oferent.enfoglobe.pl/) w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD dołączonej do oferty.

Złożenie kosztorysu w programie „Oferent” pozwoli Wykonawcom uniknąć błędów podczas sporządzania kosztorysu, polegających m.in.: na wskazaniu innych pozycji kosztorysowych, innych opisów pozycji kosztorysowych, innych podstaw wyceny, innych jednostek miar, innych ilości niż w przedmiarze, który stanowi podstawę wyceny, a tym samym umożliwi złożenie prawidłowego dokumentu zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się