WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych polegających na:
A. przeprowadzaniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy zakończonych wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla:
1) Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, których zakres powinien obejmować badania profilaktyczne wymagane zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy, przeprowadzane w trybie, zakresie i częstotliwości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 z późn. zm.) w tym badania:
- wstępne
- okresowe
- kontrolne
2) Osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których zakres winien umożliwić stwierdzenie:
- ogólnej zdolności do wykonywania pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
- zdolności do pracy dla osób kierowanych na szkolenia w kierunkach np:
sprzedawca-kasjer, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, operator wózków jezdniowych, operator maszyn budowlanych i drogowych, spawacz, kurs prawa jazdy
B. przeprowadzaniu konsultacji psychiatrycznych dla skierowanych bezrobotnych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się