Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się