Wykonywanie przeglądów technicznych, remontów bieżących, remontów awaryjnych, przeważeń kontrolnych, legalizacji i wzorcowań wag przenośnikowych, samochodowych, kolejowych, platformowych węgla i biomasy zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie