Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie bieżących prac remontowych dróg na terenie Gminy Przedbórz poprzez :
1) remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną przy użyciu maksymalnie 10,00 ton materiału;
2) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu PATCHERA przy użyciu maksymalnie 250,00 ton materiału;
3) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu RECYKLERA przy użyciu maksymalnie 14,00 ton materiału.
Wykonawca, na własny koszt, ma obowiązek zapewnić każdorazowe ważenie pojazdu z materiałem na zalegalizowanej wadze znajdującej się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich zakończeniu w danym dniu. Ważenie zostanie potwierdzone na liście ważeń, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Mostowa 29
Przedbórz 97-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przedbórz
ul. Mostowa 29
Przedbórz 97-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się