„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice”.

» Opis zapytania

Prace obejmują budowę kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. 96/3, 138/4, 109/3, 97/7, 132/3, 130/3, 34/2, 141/2, 119, 30/2, 88, 142, 111/2, 58, 138/3 obręb Bożejewice dz. nr 134/4, 126, 127/1, 127/2, 125, 124, 123/1, 122, 121/2, 133 obręb Bożejewiczki.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:
• kanalizacje sanitarną grawitacyjną Ø 200 o łącznej długości 2727 mb, w tym:
- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U Ø 200 SN 12 o długości 1024,0m;
- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U Ø 200 SN 8 o długości 1703,0m;
• kolektor tłoczny o łącznej długości 1527 mb, w tym:
- kolektor tłoczny z rur HDPE 100-RC Ø110 o długości 453,0m,
- kolektor tłoczny z rur HDPE 100 Ø 110 o długości 1074m,
• przykanaliki sanitarne o łącznej długości 351,5m – 53 szt., w tym:
- przykanaliki z rur PVC-U Ø 160 SN 12 o łącznej długości 128,0m – 16 szt.,
- przykanaliki z rur PVC-U Ø 200 SN 12 o łącznej długości 21,0 m – 1 szt.,
- przykanaliki z rur PVC-U Ø 160 SN 8 o łącznej długości 206 m – 36 szt.,
• studnia rozprężna DN 1200 (SR) – 2 kpl.,
• studnie kanalizacyjne DN 1000 z betonu C35/45 – 99 kpl.,
• studnie rewizyjne DN 400 – 3 kpl.,
• studnie rewizyjne DN 315 – 45 kpl.,
• korek kanalizacyjny Ø 160 – 5 szt,
• tłocznia ścieków wraz z terenem utwardzonym wokół tłoczni, ogrodzeniem betonowym
i bramą wjazdową o szer. 4,0m oraz kablem elektrycznym YKY 5x10m² - 1kpl.,
• tłocznia ścieków przejazdowa – 2 kpl.,
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 700-lecia 39
Żnin 88-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39
Żnin 88-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się