Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu gruntowych dróg, ulic i placów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kłodawa, polegające w szczególności na:
- naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczanie podłoża;
- remontach cząstkowych nawierzchni żwirowych i tłuczniowych z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni żwirowych lub z kruszyw łamanych granitowego lub betonowego dróg nieulepszonych.
W skład Gminy Kłodawa wchodzi 11 sołectw, na których terenie znajduje się łącznie 124,33 km dróg gminnych oraz wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się