DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH DO WSSE W ŁODZI

» Opis zapytania

Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
1) Pakiet A – Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a.
2) Pakiet B- Odczynniki do analiz instrumentalnych
3) Pakiet C- Odczynniki do analiz mikrobiologicznych
4) Pakiet D- Wzorce chromatograficzne pestycydów
5) Pakiet E- Roztwory buforowe
6) Pakiet F- Mieszanki do SPE Dispersive metodą Quechers
7) Pakiet G- Kolumienki SPE
8) Pakiet H - Wzorce chemiczne: barwy, chlor wolny, nefelometryczne
9) Pakiet I- Wzorce chemiczne: jonów, konduktometryczne, twardość
10) Pakiet J- Wzorce chemiczne: mieszanina 7-składnikowa ( THM-y oraz 1,2-dichloroetan,
trichloroeten, tetrachloroeten)
11) Pakiet K- Wzorce metali do ASA
12) Pakiet L- Wzorce chemiczne: metanol, nikotyna, n-heptadekan
13) Pakiet Ł- Wzorce do analiz materiałów do kontaktu z żywnością
14) Pakiet M – Wzorce chromatograficzne: WWA, Diosmina

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wodna 40
Łódź 90-046
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
Łódź 90-046
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się