„Zakup różnych produktów medycznych, aparatury oraz trenażerów dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: : „Zakup różnych produktów medycznych, aparatury oraz trenażerów dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego”, w podziale na części:
1.2. Część nr 1: Zakup termometrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
1.3. Część nr 3: Zakup trenażerów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.
1.4. Część nr 4: Zakup palników gazowych Bunsena zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.
1.5. Część nr 6: Zakup jednorazowych materiałów medycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1F do SIWZ.
1.6. Część nr 7: Zakup fantomów do ćwiczeń resuscytacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1G do SIWZ.
2. Wykonawca na dostarczany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu:
2.1 W części nr 1, 4, 6 gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i jego elementy na okres dwunastu [ 12 ] miesięcy, który jest liczony od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu (przyszłej) umowy.
2.2 W części nr 3 i 7 minimum dwudziestocztero - [ 24 ] miesięcznej gwarancji;
2.3 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 2.2. powyżej jest okresem minimalnym jaki może zaproponować Wykonawca. Wykonawca w Formularzu ofertowym, tj.: w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż czterdzieści osiem [ 48 ] miesięcy (odp. do cz. 3 i 7).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się