Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic przeznaczonych do montażu zewnętrznego na elewacji budynków jednostek POZ w liczbie maksymalnie 50 sztuk; zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja certyfikatów ozdobnych dla jednostek POZ w liczbie maksymalnie 50 sztuk; - wg załączonej specyfikacji. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie niezbędne prace, usługi (w tym koszty dostawy i dystrybucji) i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, jak również pozostałe czynności, opłaty i koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kapelanka 60
Kraków 30-347
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków 30-347
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się