Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w km ok.31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 1031L w m. Roskosz

» Opis zapytania

Podstawowym celem zamówienia jest:
a) Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w km ok.31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 1031L w m. Roskosz” wraz z budową zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.
b) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej/pozwolenia wodnoprawnego wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.
c) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bohdana Dobrzańskiego 3
Lublin 20-262
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Bohdana Dobrzańskiego 3
Lublin 20-262
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się