Remont lokalu mieszkalnego oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM III

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego (wolnostanu) oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych poprzez swoją komórkę organizacyjną, tj. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III, zwany dalej ROM III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43
ZADANIE Nr 1
DTE – 340/267/12/2020
Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy
ul. Edisona 5/24a
ZADANIE Nr 2
DTE – 340/268/12/2020
Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach przy al. Niepodległości 29/24
i przy al. Niepodległości 29/35
3.2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia.
Nie dotyczy
3.3 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ
3.3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 00 00 00 – 7 – Roboty budowlane
45 26 25 22 – 6 – Roboty murarskie
45 41 00 00 – 4 – Prace tynkarskie
45 44 21 00 – 8 – Prace malarskie
45 33 24 00 – 7 – Usuwanie gruzu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Filaretów 31
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Filaretów 31
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się