Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
3) Wyroby medyczne o których mowa w pkt. 1 muszą być dopuszczone do sprzedaży i posiadać wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
4) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie:
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się