Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 – II etap .

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
Zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym – Rozdział III SIWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ).
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 lat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się