Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do: 1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach 2) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach 3) kuchni przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach 4) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnicka 5) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 6) kuchni przedszkolnej w Dąbrowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do:
1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
2) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach
3) kuchni przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach
4) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnicka
5) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa
6) kuchni przedszkolnej w Dąbrowie
2. Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ .
3. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w załącznikach nr 1 do SIWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach opisanych we wzorze umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Staszica 2
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Przetwory tłuszczowe

» Dane nabywcy

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
Staszica 2
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się