Odpłatny najem bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej z pełną obsługą serwisową

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatny najem na rzecz Urzędu Miasta Poznania fabrycznie nowych bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej, podłączonych bezpośrednio do lokalnej sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej, z pełną obsługą serwisową.
2. Najem obejmuje: dostawę fabrycznie nowych bezbutlowych dystrybutorów wody do budynków Urzędu Miasta Poznania i ich instalację, w tym ustawienie podłączenie do lokalnej sieci wodociągowej i do instalacji elektrycznej, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dystrybutorów, pełną obsługę serwisową.
3. Wszystkie fabrycznie nowe bezbutlowe dystrybutory muszą mieć następujące funkcje:
— dystrybutory z funkcją wody gazowanej (woda zimna, woda o temp. pokojowej, woda gorąca (wrzątek), woda gazowana) – 5 urządzeń;
— dystrybutory bez funkcji wody gazowanej (woda zimna, woda o temp. pokojowej) – 85 urządzeń.
tj. taki sam model dystrybutora w wersji wolnostojącej i nadblatowej.
4. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych dystrybutorów zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
5. Szczegółowe wymagania pełnej obsługi serwisowej w okresie trwania umowy zawiera Załącznik nr 2 do umowy.
6. Wizja lokalna
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie możliwości instalacji dystrybutorów wody, ich podłączenia do lokalnej sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Poznania w dniu: 05.01.2021 r. o godz: 09:00.
W wyznaczonym terminie należy zgłosić się pod adresem: Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 – hol główny. Uczestnictwo w wizji lokalnej należy zgłosić na adres zp@um.poznan.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 05.01.2021 r. do godz: 8:30.
7. Aspekt środowiskowy
Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego, dysponował od 1 stycznia 2022 r. odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia wymaga użycia pojazdu samochodowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się