Modernizacja pomieszczenia, znajdującego się w budynku A12 Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

Modernizacja pomieszczenia, znajdującego się w budynku A12 Politechniki Łódzkiej. Opis przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Stefanowskiego 18
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stefanowskiego 18
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się