Sukcesywna dostawa paliwa CNG.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa CNG – sprężonego gazu ziemnego, do pojazdów Zamawiającego w szacunkowej ilości ok. 99 000 m3, sprężonego, przy maksymalnym napełnieniu zbiorników pojazdów Zamawiającego, pod ciśnieniem do 200bar. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia. Ilość asortymentu należy traktować jako szacunkową. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy wartości oferty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Saperska 23
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.
ul. Saperska 23
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się