DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO I SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa samochodu osobowego i samochodów osobowo - dostawczych do celów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
34.11.00.00-1 – samochody osobowe;
34.13.61.00-0 – lekkie samochody półciężarowe.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania i obejmuje:
a) zadanie nr 1 – dostawę 1 szt. samochodu osobowego,
b) zadanie nr 2 – dostawę 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się