Dzierżawa analizatora koagulologicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu medycznego: wieloparametrowego, automatycznego analizatora koagulologicznego, do określania parametrów układu krzepnięcia wraz z dostawą na koszt Wykonawcy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materia-łów zużywalnych (np. kuwety) oraz materiałów konserwujących, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia. Aparat wraz z wyposażeniem zostanie przekazany, przez Wykonawcę za protokołem zdawczo – odbiorczym, Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zestawienie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego dla dzierżawionego sprzętu będącego przedmiotem postępowania wraz z wykazem oznaczeń zawiera zał. nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Schinzla 13
Sandomierz 27-600
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. Schinzla 13
Sandomierz 27-600
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się