Wykonywanie okresowych pomiarów geodezyjnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są okresowe pomiary geodezyjne: A: dla lokalizacji - obszar górniczy KWK ROW Ruch Marcel. 1. Założenie siatki 54 ziemnych reperów stalowych o głębokości minimalnej 0.6 m do okresowych pomiarów położenia. Odległości pomiędzy reperami ok. 200 m. 2. Określenie współrzędnych lokalizacyjnych w/w reperów (x,y,z) w Państwowym Układzie Geodezyjnym 2000 i WGS84. 3. Wymagane dokładności pomiaru (xyz): 6 mm; 4. Lokalizacja siatki: Marklowice Kąty, Marklowice Górne. Województwo Śląskie (zał. 8) Dokładne współrzędne punktów zostaną przekazane wybranemu w postępowaniu Wykonawcy. Punkty te są ogólnodostępne, wykonanie pomiarów nie wymaga uzgodnień z podmiotami trzecimi. 5. Sporządzenie szkiców topograficznych reperów. 6. Wykonanie 8 serii okresowych pomiarów współrzędnych (x,y,z) reperów w okresie od 01.01.2021r. do 30.11.2022r. 7. Odtwarzanie zniszczonych/uszkodzonych reperów przy każdej serii pomiarów okresowych przez czas trwania umowy. 8. Częstotliwość pomiarów: 4 serie rocznie – po jednej w każdym kwartale. 9. Opracowanie wyników pomiarów w formie operatów technicznych. 10. Koszty zakupu reperów, założenia oraz utrzymania siatki ponosi Wykonawca. Koszt ten należy wliczyć do ceny usługi. B: dla lokalizacji zlikwidowany obszar górniczy kopalni Kazimierz Julisz 1. Założenie siatki 53 ziemnych reperów stalowych o głębokości minimalnej 0.6 m do okresowych pomiarów położenia. Odległości pomiędzy reperami to ok. 1km (1000m). 2. Określenie współrzędnych lokalizacyjnych w/w reperów (x,y,z) w Państwowym Układzie Geodezyjnym 2000 i WGS84. 3. Wymagane dokładności pomiaru (xyz): 6 mm; 4. Lokalizacja siatki: m. Sosnowiec, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, województwo śląskie, (zał. 9) Dokładne współrzędne punktów zostaną przekazane wybranemu w postępowaniu Wykonawcy. Punkty te są ogólnodostępne, wykonanie pomiarów nie wymaga uzgodnień z podmiotami trzecimi. 5. Sporządzenie szkiców topograficznych reperów. 6. Wykonanie 3 serii okresowych pomiarów współrzędnych (x,y,z) reperów w okresie od 30.03.2021r.do 30.06.2023r. 7. Odtwarzanie zniszczonych/uszkodzonych reperów przy każdej serii pomiarów okresowych przez czas trwania umowy. 8. Częstotliwość pomiarów: 1 seria rocznie 9. Opracowanie wyników pomiarów w formie operatów technicznych. 10. Koszty zakupu reperów, założenia oraz utrzymania siatki wliczone zostaną do ryczałtowej ceny jednej serii pomiarowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

pl. Gwarków 1
Katowice 40-166
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
Katowice 40-166
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się