Dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się