Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny

» Opis zapytania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Wiśniówek – Michałki w lok. 0+000 – 2+800,00,gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.
Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej na odcinku w lok. 0+000 – 2+800,00 i obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
- wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem C1,5/2
- odnowa oznakowania pionowego,
- remont (przebudowę) przepustów pod koroną drogi i na zjazdach gospodarczych,
- wykonanie renowacji rowów przydrożnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm na zjazdach na drogi gminne,
- wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach gospodarczych.

Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych:
- droga powiatowa,
- klasa – L,
- prędkość projektowa – 50 km/h,
- kategoria ruchu –KR-2,
- szerokość jezdni – 5,50 m
- szerokość poboczy utwardzonych – 1,50 m
- szerokość poboczy gruntowych – 2x1,00 m
- szerokość zjazdów indywidualnych – 5,50 m,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się