Przebudowa drogi gminnej – odcinek I od km 0-000,00 do km 0+160,00 oraz odcinek II od km 0+160,00 do 0+684,20 – etap I w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi w Kościelisku (rejon WDW) - odcinek I w km 0+000 – 0+160 oraz odcinek II w km 0+160 – 0+684,20 – KATEGORIA RUCHU KR 3-4, w zakres których wchodzi:
1. Kompleksowa obsługa geodezyjna, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
2. Przebudowa drogi w km 0+000 – 0+684,20:
– Roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni,
– Roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z kostki,
– Roboty rozbiórkowe – rozebranie krawężników,
– Roboty ziemne,
– Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny,
– Podbudowa z kruszywa,
– Remont istniejącego odwodnienia – regulacja i wymiana studzienek, włazów kanałowych, wpustów ulicznych, rurociągów odwadniających,
– Ułożenie krawężników, regulacja krawężników
– Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – chodnik obustronny na odc. I (km 0+000 – 0+160),
– Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – chodnik jednostronny na odc. II (km 0+160 – 0+684,2),
– Ułożenie kanału technologicznego
– Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – dwie warstwy
– Ułożenie nawierzchni z tłucznia na poboczach
– Wymiana kabli i słupów oświetleniowych – słupy stalowe z lapami na oprawy LED
– Poziome i pionowe oznakowanie drogi,
3. Dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
4. Niezbędne próby technologiczne,
5. Kosztorys powykonawczy robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się